Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy profesjonalne prowadzenie kadr i płac. Przygotowujemy zgłoszenia i deklaracje rozliczeniowe do ZUS i US.

 • Opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.)

 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

 • Prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)

 • Obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych

 • Sporządzanie list płac

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS

 • Przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych

 • Naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.)

 • Naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych

cennik

Umowa o prace, czy umowa zlecenie?

Umów się na spotkanie. Sprawdzimy, jaka forma zatrudnienia będzie optymalna dla Twojego biznesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI