Usługi księgowe

Oferujemy prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych.

 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT.

 • Kontrola należności i zobowiązań.

 • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego.

 • Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej.

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych.

 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym.

 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych.

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

 • Sporządzanie deklaracji CIT, PIT i VAT.

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych.

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów.

 • Monitoring i przygotowywanie płatności.

cennik

Samochód w leasing?

Umów się na spotkanie. Sprawdzimy, czy leasing się opłaca.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI